Nuostatai

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro

direktoriaus

2017-10- įsakymu Nr.

 

LIETUVOS PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ KOMPIUTERINIŲ PIEŠINIŲ KONKURSO MANO SVAJONĖNUOSTATAI

 

  1. BENDROJI DALIS

 

1.Lietuvos pradinių klasių mokinių kompiuterinių piešinių konkurso „MANO SVAJONĖ“ (toliau Konkurso) nuostatai reglamentuoja Konkurso tikslus, uždavinius, organizatorius, dalyvius, Konkurso sąlygas, organizavimo tvarką, organizavimo ir vertinimo komisijas, darbų vertinimą, apdovanojimus ir finansavimą.

 

  1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

2. Skatinti mokinių kūrybinius gebėjimus: kurti, fantazuoti, svajoti, ieškoti bei dalintis savo svajonėmis su kitais.

3. Siekiant kūrybinės saviraiškos, naudotis skaitmeninių technologijų įrankiais.

4.Išaiškinti geriausius mokinių kompiuterine grafika sukurtus darbus, atitinkančius šio Konkurso nuostatų reikalavimus.

 

 

  1. KONKURSO ORGANIZATORIAI

 

5.Konkursą organizuoja Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius ir Radviliškio rajono Šeduvos gimnazija.

 

  1. DALYVIAI

 

6.Lietuvos pradinių klasių mokinių kompiuterinių piešinių konkurse „MANO SVAJONĖ“ gali dalyvauti Lietuvos respublikos švietimo įstaigų 1-4 klasių mokiniai. Dalyviai skirstomi į dvi amžiaus grupes:

  1. I grupė – 1–2 klasių mokiniai;

  2. II grupė – 3–4 klasių mokiniai.

 

  1. KONKURSO SĄLYGOS

 

7.Vienai mokyklai leidžiama pateikti ne daugiau 10-ies darbų kiekvienoje amžiaus grupėje.

8.Dalyvis Konkursui turi pateikti originalų darbą, atliktą pasirinktu grafiniu redaktoriumi.

9.Konkursui teikiami darbai JPG formatu, darbo dydis iki 2 MB.

10.Konkursui siunčiamo failo pavadinime turi būti nurodyta: autoriaus vardas, pavardė, klasė, mokykla.

11.Konkurso dalyviai iki 2017 m. spalio 31d. turi registruotis Konkurso interneto svetainėje http://e-piesiniai.eu

12.Darbus siųsti iki 2017 m. spalio 31 d. el. paštu konkursas@e-piesiniai.eu.

13.Konkurso dalyvius registruoja ir darbus siunčia mokytojai. Informacija apie piešinį interneto svetainėje pateikiama pagal registracijos duomenis. Už klaidingai užpildytą anketą konkurso organizatoriai neatsako.

14.Konkurso dalyviai sutinka, kad konkursui pateikti darbai būtų eksponuojami Konkurso, Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijos, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus interneto svetainėse, darbų parodose.

 

  1. KOMISIJOS

 

15.Organizacinę ir vertinimo komisijas sudaro Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius, jas tvirtina Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro direktorius.

 

  1. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

16.Darbai atrenkami mokyklose ir pateikiami Konkursui iki 2017 m. spalio 31 d.

17.Atsiųsti darbai publikuojami http://e-piesiniai.eu

18.Komisija darbus vertina iki 2017 m. lapkričio 14 d.

19.Konkurso rezultatai bus paskelbti iki 2017 m. lapkričio 17 d. Konkurso svetainėje http://e-piesiniai.eu

20.Konkurso nugalėtojams padėkos išsiunčiamos Lietuvos paštu registracijos anketoje nurodytu mokyklos adresu.

21.Informacija apie konkursą teikiama tel. 8 682 33738 bei el. paštu konkursas@e-piesiniai.eu

 

  1. Darbų vertinimas IR APDOVANOJIMAS

 

22.Atskirai vertinami dviejų amžiaus grupių autorių darbai: 1–2 klasių, 3–4 klasių.

23.Vertinant atsižvelgiama į pateikto darboidėjos ir atlikimo originalumą, meniškumą, piešinio kultūrą.

24.Darbai nevertinami, jeigu yra kopijavimo iš interneto požymių bei neatitinka Konkurso sąlygų, darbų siuntimo ir atlikimo reikalavimų.

25.Kiekvienoje amžiaus grupėje atrenkami geriausi darbai, kurių autoriai apdovanojami Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus padėkos raštais (I - III vietos) bei Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijos padėkos raštais.

26.Konkurso interneto svetainės http://e-piesiniai.eu lankytojai galės balsuoti ir išrinkti gražiausią piešinį, kurio autorius bus apdovanotas svetainės lankytojų simpatijos nominacija.

27.Visi darbų autorius paruošę mokytojai gaus pažymas (pažymas rasite www.ugdcentras.lt skyrelyje „Nuostatai, protokolai, pažymos“).

28.Konkursą finansuoja Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius, Radviliškio rajono Šeduvos gimnazija.